Voor leerling én leerkracht!

De hoeveelheid galm in een klaslokaal beïnvloedt de leerprestaties.

Een slechte spraakverstaanbaarheid en teveel storend geluid zorgen bij leerlingen voor een
verminderde concentratie en geringere informatieopname. Lesgeven in een lokaal met een slechte akoestiek veroorzaakt bij leerkrachten vaak stemproblemen en vermoeidheid.

In landen om ons heen worden al langer eisen gesteld aan de maximale nagalmtijd in klaslokalen. In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015.

Fabrikanten van akoestische materialen adviseren architecten en bouwers over het belang van een goede akoestiek in schoolklassen. Vooral bij de bouw van nieuwe scholen wordt er aandacht besteed aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Bij KlasseAkoestiek vinden we dat óók in bestaande schoolklassen nog veel te verbeteren valt!


Wat doen wij?

Wij adviseren over de akoestische eisen in klaslokalen. Desgewenst kunnen wij specialistische metingen uitvoeren.

De materialen die wij leveren zijn niet alleen gunstig geprijsd, maar kunnen meestal eenvoudig door de leerkracht, de conciërge of een handige ouder in het lokaal worden gemonteerd.

Uiteraard kunnen wij ook het monteren van absorptiemateriaal in uw klaslokaal aanbieden!

Los van bovenstaande kunt u ons altijd vrijblijvend bellen met uw vragen over akoestiek en onderwijs!
Stiller sporten? Bezoek:

Galmreductie

De nagalmtijd in een klaslokaal kan worden verlaagd door het aanbrengen van een voldoende hoeveelheid geschikt absorptiemateriaal. Dit materiaal moet niet alleen geluid absorberen, maar ook brandveilig zijn en niet kunnen leiden tot allergische reacties of astmatische klachten door stof- of vezel-afgifte.

De hoeveelheid aan te brengen materiaal kan worden berekend uitgaand van een akoestische modelberekening van het lokaal of een meting van de nagalmtijd. Dit kunnen wij voor u verzorgen!

De eerste klap is een daalder waard!

Uitgaand van een lokaal van 50 tot 60 m2 en een hoogte tot 3 meter kan, met het aanbrengen van zo'n 18 m2 absorptiemateriaal al een flinke verbetering worden gerealiseerd. Het materiaal wordt dan verdeeld over het plafond en, indien het klaslokaal langer is dan 8,5 meter, aan de achterwand. 


Materialen

AcoustiPanel

Een Rockfon steenwol absorptieplaat, tweezijdig afgedekt, aan zichtzijde met een witte afwerking. Gevat in in blank geanodiseerd designkader.
Afmetingen 1200 x 1200 of 1200 x 600 mm
Ophanging door middel van korte haakjes in schroefogen aan het plafond, of met beugeltjes aan de wand.
(Productblad)

AcoustiWing

Een Ecophon glaswol absorptieplaat, tweezijdig afgedekt, aan zichtzijde met een witte afwerking. Gevat in in wit gecoat stalen kader.
Afmetingen 1200 x 1177 of 1200 x 577 mm
Ophanging door middel van korte haakjes in schroefogen aan het plafond, of met beugeltjes aan de wand.
(Productblad)
Contact

Twijfelt u over de akoestiek in de lokalen waarin u lesgeeft? 

Vindt u als ouder het klaslokaal of de BSO van uw kind onnatuurlijk rumoerig? 

Kun jij achterin het lokaal niet altijd verstaan wat je docent zegt?

Bel ons (040-2340888) en vraag naar Theo Appeldoorn of mail theo@acour.com.

Wij komen (geheel vrijblijvend) de situatie ter plaatse beoordelen en doen een voorstel tot verbetering van de akoestiek.


Stiller sporten? Bezoek: